Знаете ли какво е да си HR? Има ли нужда от HR консултинг?

Екипът на „Тракия Енерджи-75“ ЕООД направи запитване с два въпроса към определен кръг от обществото, за да разбере какви са нагласите и има ли разбиране в обществото от услугите на HR-а.

Въпросите са зададени последователно и така сега ще ви изложа резултатите от отговорите на въпросите.

Първи въпрос : Знаете ли какво е да си HR?
25% от анкетираните отговориха с въпрос : Какво е това?
15% от анкетираните отговориха, че това е свързано с човека
30% от анкетираните отговориха, че са наясно с това и мислят, че има връзка с работник и работодател
20% от анкетираните отговориха, че това е професия свързана с обучението, подбора, системата за заплащане, организацията на процеса по оценка на персонала и други.
10% от анкетираните отговориха, че това е сравнително нова професия свързана с персонала и мениджмънта в едно предприятие или учреждение, която следи за оптималното развитие на човешките ресурси.
HR е стратегическа, интензивна и ориентирана към дълготрайните резултати професия. Човешките ресурси включват дейности като изготвяне на работни заплати, политики и процедури, връзки между служителите и отделите, ангажираност на служителите, здравеопазване и социални грижи, подбор, назначаване и освобождаване на служители, планиране нуждите от човешки ресурси в компанията, анализи и много други. Друга основна функция на HR се явява подпомагането на мениджмънта при наемането на нови служители. Стратегията е друга важна функция на HR. Изготвянето на стратегии позволява да се извършват редовни подобрения ангажираността на служителите и може да предскаже бъдещи потребности от наемане или други изисквания на компанията , така че проблемите могат да бъдат решавани активно, а не реактивно или при форсмажорни обстоятелства.

Втори въпрос: Има ли нужда от HR консултинг?
40% от анкетираните отговориха, че не са наясно какво се консултира.
50% от анкетираните отговориха,че има нужди от консултиране в големи фирми с многоброен персонал.
10% от анкетираните отговориха, че консултирането в човешките ресурси е сравнително нова дейност и твърде непозната все още на нашия пазар на труда. Много фирми в Западна Европа използват HR консултинг от външни фирми.
HR консултинга е услуга която се предлага в различни предприятия, учреждения, организации свързани с подбор, селекция, обучение на персонала. Помощ на мениджърите да открият подходящия служител, организиране на обучения, създаване на стратегия за управление на човешките ресурси и много други. Все по-често се наблюдава огромна нужда от тези услуги и различните предприятие или учреждения намират своя правилен подход, като наемат фирма или назначават служители, които да извършват тези дейности.
За нас екипът на „Тракия Енерджи-75“ ЕООД беше важно да разберем какви са нагласите в обществото и каква е реалната представа на хората за дейностите свързани с управление на човешки ресурси.
В заключение искам да ви кажа, че управлението на човешките ресурси в дадено учреждение, организация или предприятие е едно от най-важните звена и много е важно, когато се стигне до избор на HR мениджър или фирма която предлага HR консултинг да се намери най-доброто.
С демографската криза в която живеем все повече се откроява огромната нужда от добрия избор на HR.
Ще се радваме и вие да отговорите на нашите въпроси.
Очакваме ви!!!

Сподели:

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *