Център за оценка

В днешни дни все по-често за подбор на кадри от работодателите се използва метода център за оценка.

Центърът за оценка съдържа няколко компонента, а те са: интервюта, различни подходящи упражнения, психологически тестове, ролеви игри или симулация на работното място и не на последно място провеждане на тестове за самооценка, т.е. чрез самооценката си човек ще даде шанс да покаже до каква степен е самокритичен и успява да оцени сам своите възможности.

Мнозина от нас си задават въпросите: „ Защо е нужен такъв център?“  и „Какво би се променило?“. Отговорите са следните: Много често или не толкова често, но ни се налага да сменим работното си място. С всяка смяна на работното  ни място се започва с търсене на подходящата длъжност, кандидатстване, явяване на срещи, решаване на тестове и много други. Други от нас са били свидетели и не веднъж на организиран и нагласен конкурс, затова методът център за оценка дава възможност на всеки работодател да направи по-прецизно своя избор.

Целта на центъра за оценка е работодателят  да може в своя подбор на кадри да достигне по-точно до най-подходящия кадър, който отговоря изцяло на предложената длъжност.

Оценяването се осъществява както и по-горе споменахме чрез различни техники и способи за оценка.Много важно е наистина и двете страни: работник – работодател, да са наясно каква е длъжността и какви компетенции се изисква за нея.

Какъв резултат се очаква?

От страна на работника кандидатстващ за дадената длъжност е да представи най-доброто от себе си.

От страна на работодателя е да открие чрез техники и похвати най-подходящия кандидат за заеманата длъжност.

Освен за подбор на кадри центъра за оценка може да прави и периодични оценки на  вече работещия персонал. Различни методи и подходи се използват за оценяване, като да кажем за ресторанти,хотели, търговски вериги,различни държавни и частни организации  може да се предложи „таен клиент“ и „таен посетител“, за индустрията и ИТ бранша може да се предложи „таен служител“ или „таен посетител“, също така ИТ експерти от нашия екип са  разработили управленческа платформа, в която да има периодични ролеви игри, психологически тестове и тестове за самооценка.

И в заключение искаме да ви подарим цитат за успех от нашия екип:

„Самоосъзнаването и самооценяването са подтикнати от критичността в човека, самокритичността е необходимо да се култивира, тя помага да оценим себе си във вселената. Най-трудно е да накараш човек сам да се издърпа от блатото, това го е постигнал само Барон Мюнхаузен.“

Сподели:

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *