Какво е менторинг?

Може би всеки от нас се е сблъскал с проблемите на кариерното развитие. Много от нас са
изпитвали нужда от някой, който да стои до него и да го напътства.Проблемите с които се
сблъскваме в личния живот , да не ги пренасяме в работното си място. Начинът за общуване с
колегите си и да не бъдем раздразнителни. За да се преодолее всичко това е нужно всеки от
нас да има ментор.
Менторството не е обучение, а неформална връзка между двата души с цел менторът да
придаде опит и умения на наставника си, за да може с лекота да преодолее съществуващата
бариера.
За разлика от обучението при менторинга не се преподава, а се дават напътствия от опита на
ментора, за да се достигне необходимата адаптация.
Чрез менторинг се улеснява социализацията и адаптация към новото работно място, добрата
връзка с колегите и пренос на знания, умения и нови идеи.
Какви ползи може да се очаква от менторството:
– Откриване на подходяща мотивация за кариерно развитие.
– Разглеждане на различни гледни точки относно някакъв проблем.
– Придобиване на опит, умения и знания.
– Приобщаване към колектива.
Какви са целите на менторството:
– Взаимна помощ между двете страни- ментор и наставник
– Изграждане на доверие с цел достигане на пълния потенциал на взаимоотношение
– Откровеност и в двете страни
– Взаимно изслушване от двете страни
– Сътрудничество за постигане на професионално израстване
– Водене на личен пример в разговорите
– Нужна е гъвкавост при кариерното развитие
Менторство се наблюдава в различни сфери например: Финансова, управление на човешки
ресурси, правна, икономическа, социална и много други.
В днешно време все по-голяма е нуждата от менторството (наставничеството), тъй като голяма
част от младежите стартиращи своето кариерно развитие изпитват нужда от някой, който да ги
насърчи и да ги развие в правилната посока.
В миналото такива личности са били: свещеника, кмета и учителя, днес опит може да
придобием от експерти доказали се в различни области.Важно е всеки, който изпита нужда от
ментор да намери подходящата личност, с която да постигне целите си.
В заключение искам да ви подаря една мисъл за успеха:
„Човек може да постигне всичко, стига да повярва в него.“
Екипът на „Тракия Енерджи-75“ ЕООД благодари, че отделихте време и прочетохте
предложения тест за менторинга. Ще се надяваме да задавате вашите въпроси към нас в
нашите социални мрежи или пък да споделите с някой написаното от нас.
Очакваме ви!!!

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ | СОФТУЕР | БЛОКЧЕЙН